Střípek z poetického podzimu v kladenském Ateliéru
Vážení rytíři Václav Fikerle a Dr.Jan Paulík uspořádali své pravidelné setkání s poezií , kytarou a vzácným hostem, kterým byla tentokrát paní Gabriela Vránová. Vynikající herečka se  vyznala ze své lásky k národní písničce, poezii a samozřejmě k divadlu a také z úcty ke každé fortelné práci vykonávané poctivě.
Při této vzácné příležitosti jsme prezentovali knihu Pražský chodec ve světe a spolu s panem Perglem jsme dospěli k poznání, že její autor Pražský chodec, rytíř doc.Jiří Všetečka byl věrný svému krédu a opustil nás, plný tvůrčího elánu, při poslední chůzi Prahou.

Setkání Pátečníků u TGM v Lánech

Dne 29.10.2016 se Pátečníci opět sešli v Muzeu TGM v Lánech. Konalo se zde 11. slavnostní setkání osobností pořádané na připomínku a počest vzniku samostatného Československého státu a jeho tvůrce, pedagoga, filosofa, politika, státníka, prezidenta a osvoboditele Tomáše Garrigue Masaryka.

Smutná zpráva

09.11.2016

Se zármutkem sdělujeme, že nás náhle v plné tvůrčí činnosti opustil ušlechtilý člověk, fotograf a umělec více jak evropského formátu, pedagog, spisovatel, cestovatel, nakladatel, Pátečník T.G.M. a Rytíř Modré Růže doc.Ing.Jiří Všetečka. Rozséval kolem sebe se svým objektivem krásu, radost a lásku. Tohoto je posledním svědkem jeho 24. kniha - Pražský chodec ve světě, ve které je zaznamenáno nejen jeho nadčasové umění, ale také laskavost, se kterou objímal celý svět.

Tímto děkuji jménem Společnosti za pozitivní přístup k životu, jménem svým  a jménem bratrstva Řádu duševních Rytířů Modré Růže doc.Ing.Jiřímu Rytíři de Všetečkovi za jeho dlouhodobé obětavé členství, všestrannou pomoc, příkladnou pracovitost a také za to, že jsme se s ním mohli všichni společně  těšit nad jeho fotografiemi, knihami a do posledních chvil jeho košatého života s ním být jak v Praze, Lánech, tak Jindřichově Hradci po jeho boku. Tímto soucítíme s hlubokým zármutkem i s jeho rodinou.

Ještě jednou Ti drahý Jiří děkujeme, měli jsme toho ještě hodně před sebou.

Za  Společnost za pozitivní přístup k životu a bratrstvo Řádu duševních Rytířů Modré růže
Karel rytíř de Huněk v. r. Velmistr řádu.

Pátečníci se opět sešli v Muzeu TGM v Lánech

Lány – V pobočce rakovnického Muzea Tomáše G. Masaryka v Lánech se v sobotu konalo sváteční setkání osobností ke Dni vzniku samostatného československého státu.

Osobně je opět přivítal Karel Huněk, předseda Společnosti za pozitivní přístup k životu a aktivní odpor proti blbosti, Řádu duševních rytířů Modré růže. Akce nesla název Pátečníci 2016 v Lánech.

Další naše akce