Společnost za pozitivní přístup k životu a Řád duševních rytířů modré
růže, ve spolupráci s UTB fakulty technologické, pořádá
Setkání osobností se zástupci UTB - připomenutí odkazu významného českého
spisovatele Vladislava Vančury.
Účast přislíbil Jan Vančura, ing.Jan Hrdina, Dr.Oldřich Páleníček,
em. členové souboru Hradišťan a další.
V této vzácné společnosti proběhne křest knihy Oldřicha Páleníčka
"Surrealismus v každém z nás" a premiérové představení objektu "Rozmarný
kouzelník Arnoštek" Karla Huňka, který autor vytvořil k poctě
Vladislava Vančury a jeho díla.
K slavnostnímu rázu setkání přispějí osobnosti, legendy moravského
folkloru, Hudci-Pondělníci. V jejich umění se snoubí jak láska k lidové
muzice, tak dlouholetá příslušnost k souboru Hradišťan.
Setkání se koná 2.2.2017 od 16.00 hodin v prostorách Fakulty
technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, ul.Vavrečkova 275, vedle
autobusového nádraží.

Srdečně zve za Společnost
Karel Huněk

Vánoční připomenutí vzácných osobností

 Vážení,
dovolte mi v tento vánoční čas připomenout významné osobnosti, na jejichž rytířské činy nesmí být zapomenuto. Tvořily českého genia loci a v mnohých případech překročily svou prací a umem hranice naší vlasti. Podílely se na vývoji a dějinách naší země, ale měly i vliv nejen na celou Evropu. Z dlouhého seznamu nám blízkých tvůrců českého ducha vybral jsem několik osobností, které jsou jen malým výběrem z široké, hluboké a nevyčerpatelné studnice českého vědění, umu a práce. Níže uvedený přehled není tedy komplexní a je proto jen skromným výběrem, který reprezentuje náš národ.
- světově proslulá operní pěvkyně Ema Destinnová, která slávu a život v přepychu vyměnila za lásku a službu vlasti;
- prezident osvoboditel T.G.Masaryk, který před kariérou být bohatým rakouským profesorem nebo ještě bohatším Američanem, se z úcty k našemu národu stal vůdčím Čechoslovákem. Sedmnáctkrát byl navržen na Nobelovu cenu míru;
- renezanční rytíř Petr Vok z Rožmberka, který obětoval rodinný poklad, aby zabránil pustošení naší země cizinci, vybudoval knihovnu a galerii v Třeboni a později v Českém Krumlově, která si nezadala s císařskou;
- Karel Čapek,  světový spisovatel, humanista,filosof, novinář, autor mnoha dramat,  z nichž nejvíce vynikalo dílo jménem Bílá nemoc s vůdčí positivní osobností hrdinského doktora Galéna.  Sedmkrát byl navržen na Nobelovu cenu za literaturu;
- vynálezce funkční defibrilace Doc. MUDr. Bohumil Peleška, čestný člen Ruské, Americké,
Německé, Francouzské a České kardiologické společnosti;
- český význačný podnikatel Emil Kolben, nositel ohromného  duševního  vědění, o které byl zájem po celém světě. Byl oceněný Císařským Řádem železné koruny. Ve věku 80 let byl internován do koncentračního tábora, kde zemřel;

Dále připomínám osobnosti, rytíře, s kterými jsme měli tu čest být, spolupracovat s nimi a učit se od nich. Patří mezi ně ve světě proslulá operní pěvkyně a filmová herečka Jarmila Novotná-Daubková;
Sir Nicholas Winton - zachránce téměř sedmi set židovských dětí před jistou smrtí v koncentračních táborech;
Prof. MUDr. Karel Lewit, DrSc. neurolog, zakladatel moderní funkční my skeletní diagnostiky;
děkan UTB Zlín Doc. Ing. Petr Hlaváček, CSc., světově uznávaný odborník na obuv;
 kasteolog nositel prestižní ceny "Europa Nostra" a významný český archeolog Prof. PhDr. Tomáš Durdík, DrSc.;
světově uznávaný šlechtitel růží Josef Havel;
Doc. Ing. Jiří Všetečka, pedagog, spisovatel a fotograf evropského významu – autor 24 knih - Pražský chodec;
šéfkonstruktér Poldi Kladno Ing. Evžen Štec;  Astronom a sluneční badatel Ladislav Schmied;
konstruktér leteckých motorů Ing. Jindřich Kolben; správce Valdštejnského paláce Eduard Jindra;
Prof. ak.sochař Aleš Veselý; Ing. Karel Seik z Výzkumného zkušebního ústavu letectví,
Ing. Václav Hodinář, aktivista za záchranu Jindřichohradecké úzkokolejky; humorista Miloslav Šimek; renomovaný malíř heraldiky Emil Konopásek, v neposlední řadě naši legionáři Stanislav Kadlec a Josef Procházka a dále kouzelníci s kovem a barvou pánové Jiří a Jaromír Burgrovi, kteří mně byli oporou při restaurování a opravě památek.

Takovéto osobnosti si musíme stále připomínat. Ale i vyhledávat další. Ač jsou nám známé, nebo i méně známé, jsou nám trvalým příkladem, vzorem a je třeba zahrnovat je úctou a oceněními, neboť jsou nositeli kulturních a mravních hodnot, jichž je zejména v dnešním čase tolik zapotřebí.                                                                                                                                                                                        S úctou  Karel Huněk

Střípek z poetického podzimu v kladenském Ateliéru
Vážení rytíři Václav Fikerle a Dr.Jan Paulík uspořádali své pravidelné setkání s poezií , kytarou a vzácným hostem, kterým byla tentokrát paní Gabriela Vránová. Vynikající herečka se  vyznala ze své lásky k národní písničce, poezii a samozřejmě k divadlu a také z úcty ke každé fortelné práci vykonávané poctivě.
Při této vzácné příležitosti jsme prezentovali knihu Pražský chodec ve světe a spolu s panem Perglem jsme dospěli k poznání, že její autor Pražský chodec, rytíř doc.Jiří Všetečka byl věrný svému krédu a opustil nás, plný tvůrčího elánu, při poslední chůzi Prahou.

Setkání Pátečníků u TGM v Lánech

Dne 29.10.2016 se Pátečníci opět sešli v Muzeu TGM v Lánech. Konalo se zde 11. slavnostní setkání osobností pořádané na připomínku a počest vzniku samostatného Československého státu a jeho tvůrce, pedagoga, filosofa, politika, státníka, prezidenta a osvoboditele Tomáše Garrigue Masaryka.

Další naše akce