Tisková zpráva - Výstava fotografií Jiřího Všetečky a soch Karla Huňka - Rozmarné léto

Výstava fotografií Jiřího Všetečky a objektů a soch pozitivní energie Karla Huňka probíhá v  Muzeu Jindřichohradecka v Jindřichově Hradci od 13.7. do 27.9. 2017

Rozmarné Vančurovo léto se v Jindřichově Hradci a České Kanadě díky umělcům světového věhlasu a také za přispění Společnosti za pozitivní přístup k životu a Řádu duševních rytířů modré růže stává doslova rozmařilým.

EXPOZICE MUZEA, OBJEKTY A POD. BYLA PŘEMÍSTĚNA PRO LETOŠNÍ LÉTO A JE KE SHLÉDNUTÍ V MUZEU JINDŘICHOHRADECKA (Štítného ulice, Jindřichův Hradec).

Tisková zpráva - Vzácné setkání na UTB Zlín

Tisková zpráva - vzácné setkání na akademické půdě University Tomáše Bati ve Zlíně
dne 2. února 2017

    Dne 2.2.2017 pořádala Společnost za pozitivní přístup k životu ve spolupráci s Universitou Tomáše Bati ve Zlíně  SETKÁNÍ OSOBNOSTÍ, které se konalo na počest spisovatele Vladislava Vančury.
Doc. Ing. Antonín Blaha z univerzity zahájil setkání slavnostním křtem knihy PhDr. Oldřicha Páleníčka – „Surrealismus v každém z nás“. Představením svého díla, autor, výtvarník a grafik, pedagog, rytíř ducha a surrealista, dovedl přítomné k samému meritu surrealismu, který nás učí chápat a vážit si krásu našeho žití, přes veškerou jeho imaginární a brutální drsnost.

Společnost za pozitivní přístup k životu a Řád duševních rytířů modré
růže, ve spolupráci s UTB fakulty technologické, pořádá
Setkání osobností se zástupci UTB - připomenutí odkazu významného českého
spisovatele Vladislava Vančury.
Účast přislíbil Jan Vančura, ing.Jan Hrdina, Dr.Oldřich Páleníček,
em. členové souboru Hradišťan a další.
V této vzácné společnosti proběhne křest knihy Oldřicha Páleníčka
"Surrealismus v každém z nás" a premiérové představení objektu "Rozmarný
kouzelník Arnoštek" Karla Huňka, který autor vytvořil k poctě
Vladislava Vančury a jeho díla.
K slavnostnímu rázu setkání přispějí osobnosti, legendy moravského
folkloru, Hudci-Pondělníci. V jejich umění se snoubí jak láska k lidové
muzice, tak dlouholetá příslušnost k souboru Hradišťan.
Setkání se koná 2.2.2017 od 16.00 hodin v prostorách Fakulty
technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, ul.Vavrečkova 275, vedle
autobusového nádraží.

Srdečně zve za Společnost
Karel Huněk

Další naše akce