Tisková zpráva - Anabáze rytířů Řádu duševních rytířů modré růže 2016

Po setkání s Karlem IV. na hradě Křivoklát pokračovala cesta rytířů a členů Společnosti za pozitivní přístup k životu na bájný Vyšehrad nejen za našimi růžemi rytíře Josefa Havla, ale také na Naši vlast ředitelky Entente Florale ing. Kolmanové, která zde snesla modré z nebe nejen naší vlasti, ale také všem, kteří se vydali cestami proměn a na setkání srdcí, které proběhlo za odborného dohledu rytíře Prof. Jana Pirka. Svým dílem také přispěl rytíř Dr. Václav Větvička, který doprovázený cimbálovou muzikou Kunovjané spolu s paní ředitelkou a s námi sázel hrušeň z Moravy. Dále náš rytíř Prof. Václav Liška bděl nad průběhem tohoto slavnostního dne na Slavíně.

Pocta Karlu IV. na Křivoklátu - poděkování

Děkuji za důstojné připomenutí a poctu Karlu IV. panu kastelánovi Petru Slabému a rytířům Řádu duševních rytířů modré růže, e.solistce nejen opery Národního divadla Zoře Jehličkové, Jiřímu  Sládečkovi, prof.Václavu Liškovi, PhDr.Stanislavu Hošťálkovi, Dr.Janu Paulíkovi, Václavu Fikrlemu, Dr.Bohumilu Chocholovi, Dr.Stanislavu Peleškovi, Dr.Jiřímu Šímovi, Černuckému Jaroslavu s partnerkou, Kamarádům staré řeky, pěstitelům růží - rodině Havlů z Hlavňova a dalším.Další růže vzpomínek sázíme v Jindřichově Hradci a v Ledcích.


Karel Huněk

Na počest Karla IV. vysadili růži, císařovnu z Říma

Křivoklát – Vždy, když vykvete v nové vzpomínkové zahrádce při vstupu do hradu Křivoklátu, připomene sedmisté výročí narození Karla čtvrtého. Vzpomínkovou růži odrůdy Nette Ingeborg českého šlechtitele Josefa Havla v sobotu ve čtrnáct hodin zasadil člen Řádu duševních rytířů modré růže Bohumil Chochola z Nového Strašecí.

Pocta Karlu IV. a vernisáž výstavy plastik Karla Huňka

Připomínka významného výročí na Křivoklátě dne 14. května začne symbolicky ve 14.00 v malé zahrádce při vstupu do hradu, která bude touto událostí povýšena na zahrádku vzpomínkovou. Bude v ní do středu záhonu zasazena vzpomínková růže Nette Ingeborg (vítězka světové výstavy růží 1995 v Římě) českého šlechtitele Josefa Havla a počítá se s tím, že se budou kolem ní přisazovat další vzpomínkové růže za významné osobnosti. „Příští bude 10. září růže za špičkového kastelologa Tomáše Durdíka“.

Pozvánka na Rytířské setkání k poctě Karla IV., které se uskuteční 14.5.2016 ve 14 hodin na hradě Křivoklát.

Program ke stažení ZDE

Tisková zpráva pozitivní – 4.2.2016 – 18. akademické setkání osobností  na UTB ve Zlíně

Dne 4.2. 2016 se konalo na UTB ve Zlíně 18. akademické setkání osobností a to pod záštitou děkana fakulty technologické doc. Ing. Františka Buňka, PhD., proděkana doc. Ing. Romana Čermáka, PhD. a organizátorů - Námořnické unie, Formace V.S.Q, Společnosti pro šíření odkazu Albrechta z Valdštejna a Technologické fakulty UTB. Setkání na akademické půdě zahájil slavnostní pochod generálů s insigniemi. Zaplněnou aulu pozdravil děkan Dušan Bakoš. Dále předal slovo Karlu Huňkovi, který pozdravil přítomné jménem Společnosti za pozitivní přístup k životu a Řádu duševních rytířů modré růže, do rukou generála doc. Antonína Blahy předal své dílo artefakt Klikař - alegorii štěstí, vyjadřující zdejšího genia lhoci, tj. kámen mudrců, do kterého je vetknuta klika, dále jej zdobí unifikované, univerzální "švestky" unijního tvaru na vývrtkovitých výhoncích. Závěrem pozval přítomné na hrad Křivoklát, kde 14.5. Společnost za pozitivní přístup k životu pořádá Poctu Karlu IV.

Další naše akce