SPOLEČNOST PRO POZITIVNÍ PŘÍSTUP K ŽIVOTU
A KLUB PŘÁTEL ASIE PRAŽSKÁ JURTA,z.s.

si dovolují pozvat všechny zájemce na slavnostní akci Vzpomínkové sázení růží pěstitele J. Havla v neděli, dne 30. října 2016 od 15 hodin, v přednáškovém sále Malého asijského muzea v Ledcích.

P R O G R A M

  1. Sázení růží u příležitosti 160. výročí pobytu K. H. Borovského ve Šternberku a 20. výročí úmrtí významného orientalisty Pavla Pouchy
  2. Osobnosti Josef Havel, K. H. Borovský a Pavel Poucha
  3. Malý kulturní program

NA AKCI JSOU POZVÁNI PŘÍBUZNÍ HAVLÍČKOVY A POUCHOVY RODINY A DIPLOMATÉ VELVYSLANECTVÍ MONGOLSKA V PRAZE.
TĚŠÍME SE OPĚT NA SETKÁNÍ S VÁMI.

Společnost za pozitivní přístup k životu a aktivní odpor proti blbosti,
Řád duševních rytířů Modré růže, ve spolupráci s Muzeem T.G.M. v Lánech

Vás srdečně zvou v sobotu 29.10.2016 od 14:00 do Muzea T.G.M. Lány na
11. Slavnostní setkání osobností u T.G.M. ke dni vzniku
samostatného Československého státu – Pátečníci 2016 v Lánech

P R O G R A M

13:30 Položení kytice na hrob T.G.M., zalévání růží „Nette Ingeborg“ pěstitele Josefa Havla věnované rodině Masarykových a „Vlčické“ lípy

Koncert dětí z Labyrintu pod vedením Jaroslava Černuckého
   
14:00 Setkání osobností – Prof. Václav Liška, Prof. Jana Dostálová, PhDr. Jiří Šíma Dr.Sc. – sinolog a mongolista, RNDr. Ruth Hálová, PaedDr. Oldřich Páleníček - výtvarník a další

Připomenutí výročí a významu Karla Havlíčka Borovského – Prof. Václav Liška (představitel spolku Svatobor)

Poezie Václav Firkle, poetická kytara Dr. Jan Paulík

PhDr. Jiří Šíma Dr.Sc. - připomenutí osudu kladenského legionáře Dr.Foustky

Hudební pohlazení – em. sólistka opery ND Zora Jehličková

Violoncello - Jiří Sládeček em.člen České filharmonie

PaedDr. Oldřich Páleníček – výstava ilustrací k epigramům Karla Havlíčka Borovského

Prezentace nové, v pořadí 24 knihy rytíře doc. Jiřího Všetečky - Pražského chodce

Karel Huněk – výstava soch

Výstava dětských výtvarných prací „Obrázky z lásky“– Jana Klára Čermáková
   
17:00 Závěr

 

Změna programu vyhrazena

Tisková zpráva - Anabáze rytířů Řádu duševních rytířů modré růže 2016

Po setkání s Karlem IV. na hradě Křivoklát pokračovala cesta rytířů a členů Společnosti za pozitivní přístup k životu na bájný Vyšehrad nejen za našimi růžemi rytíře Josefa Havla, ale také na Naši vlast ředitelky Entente Florale ing. Kolmanové, která zde snesla modré z nebe nejen naší vlasti, ale také všem, kteří se vydali cestami proměn a na setkání srdcí, které proběhlo za odborného dohledu rytíře Prof. Jana Pirka. Svým dílem také přispěl rytíř Dr. Václav Větvička, který doprovázený cimbálovou muzikou Kunovjané spolu s paní ředitelkou a s námi sázel hrušeň z Moravy. Dále náš rytíř Prof. Václav Liška bděl nad průběhem tohoto slavnostního dne na Slavíně.

Pocta Karlu IV. na Křivoklátu - poděkování

Děkuji za důstojné připomenutí a poctu Karlu IV. panu kastelánovi Petru Slabému a rytířům Řádu duševních rytířů modré růže, e.solistce nejen opery Národního divadla Zoře Jehličkové, Jiřímu  Sládečkovi, prof.Václavu Liškovi, PhDr.Stanislavu Hošťálkovi, Dr.Janu Paulíkovi, Václavu Fikrlemu, Dr.Bohumilu Chocholovi, Dr.Stanislavu Peleškovi, Dr.Jiřímu Šímovi, Černuckému Jaroslavu s partnerkou, Kamarádům staré řeky, pěstitelům růží - rodině Havlů z Hlavňova a dalším.Další růže vzpomínek sázíme v Jindřichově Hradci a v Ledcích.


Karel Huněk

Na počest Karla IV. vysadili růži, císařovnu z Říma

Křivoklát – Vždy, když vykvete v nové vzpomínkové zahrádce při vstupu do hradu Křivoklátu, připomene sedmisté výročí narození Karla čtvrtého. Vzpomínkovou růži odrůdy Nette Ingeborg českého šlechtitele Josefa Havla v sobotu ve čtrnáct hodin zasadil člen Řádu duševních rytířů modré růže Bohumil Chochola z Nového Strašecí.

Pocta Karlu IV. a vernisáž výstavy plastik Karla Huňka

Připomínka významného výročí na Křivoklátě dne 14. května začne symbolicky ve 14.00 v malé zahrádce při vstupu do hradu, která bude touto událostí povýšena na zahrádku vzpomínkovou. Bude v ní do středu záhonu zasazena vzpomínková růže Nette Ingeborg (vítězka světové výstavy růží 1995 v Římě) českého šlechtitele Josefa Havla a počítá se s tím, že se budou kolem ní přisazovat další vzpomínkové růže za významné osobnosti. „Příští bude 10. září růže za špičkového kastelologa Tomáše Durdíka“.

Další naše akce