Světový koncert k 100. výročí vzniku samostatného Československého státu Historický Jindřichův Hradec, město pozitivní energie, se opět stalo dne 8.7. 2018 městem světové kultury, díky našim rytířům, kteří připravili setkání osobností – koncert nazvaný „Hezky klasicky česky“ a přizvali do kostela Sv. Jana Křtitele takové osobnosti jako operní pěvkyni Pavlínu Senič, členku Státní opery Praha, operního pěvce Martina Matouška, působícího v Národním divadle, Státní opeře a na zahraničních scénách a klavíristku Národního divadla Šárku Knížetovou, kteří v srdci Jindřichova Hradce započali své zahraniční turné.

 Koněpruské jeskyně-výstava roku 2018

 Vernisáž výstavy IMAGINACE KONĚPRUSKÉ, objekty, sochy pozitivní energie Karla Huňka a Obrázky z lásky Jany Klárky Čermákové IV.B.

Setkání osobností v jeskyních započalo odbornou prohlídkou tohoto přírodního klenotu.

Pro slavnostní hudební zahájení výstavy v podzemí bylo zvoleno místo s nejlepší akustikou, kde zahrála J. K. Čermáková vlastní rozvernou písničku, kterou věnovala Koněpruským jeskyním.

Slavnostního zahájení výstavy, které se dostalo té cti, že autor mohl svá díla vytvořená pro Koněpruské jeskyně, instalovat v jedné z nejkrásnějších podzemních prostor, se ujal orientalista, historik, muzejník PhDr. Jiří Šíma.

Pro umocnění vzácného okamžiku zahrála J. K. Čermáková píseň Teče voda teče, jako skromnou připomínku 100. výročí vzniku Československa a také našich Pátečníků, kteří nemohli na setkání přijít.

Dále následoval křest knihy  Atlas krkonošských mechorostů, lišejníků a hub, kterého se ujal autor textu PhDr. Rostislav Fellner CSc., přírodovědec a orientalista, na prosbu Karla Huňka tento akt uskutečnil krůpějemi vody z krápníků. Další návrh, aby vznikla kniha s obdobnou tématikou, věnovaná zdejší přírodní lokalitě, se setkal s kladnou odezvou.

Pozornosti přítomných neušla také výstavka Obrázků z lásky -trilobitící, kašpaříci.

Setkání osobností se zúčastnila také renomovaná pedagožka Mgr. J.Fellnerová, vedoucí Správy CHKO Český kras RNDr. František Pojer, muzejník muzea J. Novotné Stanislav Poláček, nejbližší spolupracovník a spolutvůrce soch a objektů profesora Aleše Veselého, Jaroslav Zvelebil a další vzácní příznivci. Také menu našich legionářů, pletýnky a chléb se škvarky, přišlo zde pod "Zlatým koněm" k duhu.

Za poskytnutí vzácných výstavních prostor a následnou péči děkuji vedení Správy jeskyní České republiky a zaměstnancům areálu.

S dalšími prezentacemi artefaktů Karla Huňka se lze následně setkat na bájném Vyšehradu v Proboštském sále Vyšehradské kapituly, v Lidicích při příležitosti shromáždění u Památné lidické hrušně, v Muzeu TGM v Lánech na setkání Pátečníků, v Muzeu a galerii České Kanady, v Pelhřimově, Šlovickém elektroskanzenu nebo také na Kladně.

 

Karel Huněk

Tisková zpráva - Zastavení Zlínské na UTB - smutná

Zastavení vzácné a bohužel už neopakovatelné - přivítání vínem, chlebem a solí z rukou rytíře generála Antonína Blahy, za obětavé pomoci páně Andrého, zahájilo 20. jubilejní setkání- Akademický košt slivovice, který se konal za záštity děkana Fakulty technologické doc. Ing. Františka Buňka, Ph.D., proděkana doc. Ing. Romana Čermáka, Ph.D. a pořádajícími-Námořnickou Unií, Formací U.S.D. a Společností pro šíření odkazu Albrechta z Valdštejna.

Z důvodu probíhající rekonstrukce je muzeum dočasně mimo provoz. O jeho opětovném otevření Vás budeme informovat na našich stránkách.

Děkujeme za pochopení.

Pozvánka na výstavu IMAGINACE do Koněpruských jeskyň

Jedná se o první výstavu od vzniku tohoto vzácného krasového útvaru a osvíceného zpřístupnění v roce 1959.

Autor oproti předcházejícím expozicím na zámku v Jindřichově Hradci, na hradě Křivoklát, v křížové chodbě kostela Sv. Jana Křtitele v Jindřichově Hradci tentokrát představuje tajemné objekty - fantomy věnované k umocnění genia loci Koněpruských jeskyň. Slavnostní vernisáž se koná v podzemním areálu ve středu 28. 3. od 15 hod.

Slavnostní zahájení - historik, muzejník a sinolog PhDr. Jiří Šíma, CSc.

Křest knihy "Atlas krkonošských mechorostů, lišejníků a hub" - sinolog PhDr. Rostislav Fellner, CSc.

Hudební doprovod a výstavka Obrázky z lásky - Trilobítici Kašpaříci - Jana Klárka Čermáková 4.B.

Výstava potrvá do listopadu 2018.

Tisková zpráva - Sázení světových růží šlechtitele Josefa Havla

Ohlédnutí za jedinečnou kulturní sezonou 2017

Růže výstavní
Na stálou připomínku výstavy fotografií Jiřího Všetečky a Objektů a soch pozitivní energie Karla Huňka, která byla nejen kulturní, ale i společenskou událostí, přilákala význačné osobnosti z oblasti kultury, reprezentanty čtyř vysokých škol a návštěvníky z tuzemska i ze zahraničí, jsme zasadili růži Nette Ingeborg. Vzácné místo pro tuto růži v centru historického Jindřichova Hradce, v blízkosti kostela sv. Jana Křtitele, vybral ředitel muzea PhDr. Jaroslav Pikal. Spolu s ním svorně sázeli také spisovatelka Markéta Zinnerová, Ing. Dr. Jana Čermáková, Jan Jůna a další. K tomuto slavnostnímu aktu přispěla J. K. Čermáková, která za doprovodu své kytary zazpívala písničky ze své tvůrčí dílničky.

Růže pro TGM

Další naše akce