Společnost za pozitivní přístup k životu

Společnost za pozitivní přístup k životu a aktivní odpor proti blbosti sdružuje občany, kteří se nehodlají smířit s dominantním posunem morálních hodnot, preferencí a tolerancí blbosti na úkor dodržování etických norem a respektování zdravého rozumu. Posláním společenství je svým dílem a činností přispívat k zachování duševní hygieny, ekologie a architektury lidských kulturních, historických a přírodních hodnot. K uskutečňování a naplňování tohoto cíle vycházíme z odkazu T.G. Masaryka, K. Čapka, E. Destinnové a dalších osobností vědy a kultury. Součástí tohoto hnutí je námi založený Řád duševních rytířů Modré růže.  K našim aktivitám patří:

 • podpora kultury, která se nepodbízí, není preferovaná, protože nepřináší tučný finanční nebo politický zisk
 • pořádání Festivalu Vyznání životu bez hranic a dalších kulturních setkání
 • udělování prestižních cen Za pozitivní přístup k životu a aktivní odpor proti blbosti
 • povyšování „nevyvolených“ osobností do stavu rytířského a udělování Řádu duševních rytířů modré růže
 • pořádání akcí a výtvarných soutěží pro děti a mládež
 • podpora našich členů v bohulibém konání
 • sázení Stromů života na připomínku událostí, osobností a ve smyslu propagace Masarykovského „Nebát se a nekrást“
 • sázení růže „Nette Ingeborg“, která spolu se svým šlechtitelem Josefem Havlem zvítězila mistrovství světa růží v Římě roku 1995, s cílem, aby na této zemi kvetlo více růží než blbosti
 • záchrana zdevastované kulturní památky Vlčický dvorec v České Kanadě a jeho využívání na
 • kulturní a komunikační centrum-Muzeum historie, heraldiky a Galerie osobností České Kanady

Těmito aktivitami bychom chtěli přispívat k nápravě věcí budoucích a zajištění trvalé kulturní obyvatelnosti planety Země.

Základní ustanovení naší společnosti jsou:

 1. Člen sdružení půjde příkladem ostatním ve výše uvedeném konání.
 2. Člen sdružení bude důsledným dodržováním ustanovení č.1. vychovávat a zároveň vyhledávat kandidáty na udělení prestižní ceny Za pozitivní přístup k životu a aktivní odpor proti blbosti a v této činnosti vytrvá tak dlouho dokud nezapojí do sdružení nejméně všechny občany České republiky a okolí až do úplného vymýcení blbosti.
 3. V případě neschopnosti člena sdružení dodržovat ustanovené č.1, se dotyčný sám vyloučí ze společnosti, provede nápravu a vyčká až bude znovu vybrán do společenství.
 4. Člen sdružení se účastní nejméně jednou za rok sympózia na téma „Pozitivní přístup k životu a aktivní odpor proti blbosti“. Účast není povinná, ale blbost je nepřijít.
 5. Prestižní cena je podivuhodný artefakt obložený polodrahokamy, diplom čestného členství ve sdružení a hřebík.