Řád rytířů Modré růže

Řád duševních rytířů modré růže založilo občanské sdružení Společnost za pozitivní přístup k životu v roce 1997 na Vlčickém dvorci v nádherném koutu České Kanady. Myšlenka řádu vychází z poznání, že náš současný demokratický systém nepodporuje a většinou ani neuznává žebříček morálních a etických hodnot. Ty totiž nejdou uplatnit jako politický zisk. Proto vzniklo hnutí, které čerpá nejen z odkazu T.G. Masaryka, Karla Čapka a Emy Destinnové ale i dalších významných osobností české kultury a vědy. Řád duševních rytířů si za svůj symbol vzal modrou růži, znamení světoznámé české operní pěvkyně Emy Destinnové, která se také stala čestnou rytířkou řádu in memoriam.

Řád se snaží o činorodost, humánnost a zachování krásy v životě, ať už v přírodě nebo v lidské společnosti. Dbá ale také o zachování historických tradic rytířského chování, kdy rytíři byli spřízněni stejnými normami chování a rytířským étosem, závazným jak pro panovníka, tak pro nejchudšího rytíře. K normám chování patřila čest, věrnost, víra, naděje, láska, milosrdenství, statečnost, spravedlnost, umírněnost a dvornost. Také nevyužívání cizí slabosti , ochrana slabších, služba ženě, v moderní době boj proti kramářskému způsobu života.

Členové řádu přispívají osobním konáním k dodržování těchto etických norem. Pokračují v tradici povyšování do stavu rytířského u takových osobností, které se podílejí na tvorbě morálních, kulturních a vědeckých hodnot.

V Muzeu České Kanady je vystavena heraldika Řádu duševních rytířů modré růže, který sdružuje významné osobnosti české vědy a kultury. V čele nobilitovaných osobností řádu jsou světová virtuoska na cembalo Zuzana Růžičková, světový šlechtitel růží Josef Havel a botanik a spisovatel RNDr. Václav Větvička. Dalšími význačnými osobnostmi řádu jsou botanik doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc., historik a spisovatel Dr. Zdeněk Mahler, cestovateĺ a spisovatel Ing. Miroslav Zikmund, Sir Nicolas Winton, fotograf Jiří Všetečka, klavírní virtuos a skladatel Prof. Jaroslav Šaroun, violoncelista Jiří Sládeček, odbornice na potraviny Prof. Jana Dostálová, hudebník Luboš Fait, bioložka RNDr. Ruth Hálová, publicista Jan Petránek,vědec Dr. Ing. Václav Liška, vědec doc. Ing. Petr Hlaváček, CSc., vědec doc. Ing. Antonín Blaha, CSc., místostarosta Junáka JUDr. Jiří Navrátil, akademický architekt Miloslav Čejka, botanik RNDr. Stanislav Peleška, kardiolog doc. MUDr. Bohumil Peleška, DrSc., archeolog Prof. PhDr. Tomáš Durdík, DrSc., vědec a vynálezce Prof. Ing. RTDr. Otto Wichterle, DrSc., Dr. h. c., vynálezce Nicola Tesla, vynálezce František Křižík, elektrotechnik a podnikatel Dr.h.c. Ing. Emil Kolben, odborník na letecké motory Jindřich Kolben, pozorovatel sluneční aktivity Ladislav Schmied, mykolog Jiří Baier, hokejista Zdeněk Hrabě, folklórista RNDr. Bohumil Chochola, pěstitel lilií Mudr. Josef Kříž, neurolog Prof. MUDr. Karel Lewit, DrSc., předseda Rosa klubu Dr. Josef Thomas, historik a heraldik PhDr. Stanislav Hošťálek a výtvarník a zakladatel Řádu duševních rytířů modré růže Karel Huněk.

 Erby udělené naším řádem: