Tisková zpráva - 100 a více růží pro naši vlast

10.05.2019

Tisková zpráva - 100 a více růží pro naši vlast

Tisková zpráva – 100 a více růží pro naši vlast

Litvínov, Louny, Lidice 27.4. 2019

PERNÝ DEN našich následníků ve věku 6 - 11 let, kteří nás reprezentovali se ctí na Dětské portě, prknech, která znamenají "Docela velké divadlo", pod vlídným a pečlivým dohledem Luboše Stráníka.

 

Se svým hudebním vystoupením se kvalifikovali do finále v Kroměříži.

Další hudební korálek na šňůrku navlékla děcka písničkou, kterou zazpívaly v Lounech na počest Emila Filly, osobnosti světového věhlasu a významu, jehož odkaz je postupně mýcen z povrchu zemského - v Chropyni, Peruci.

Další urychlený přesun pokračoval do Lidic, kde Občanský spolek Lidice pořádal pietní shromáždění u památné hrušně, které zahájil pan Antonín Nešpor, spolu se Stanislavem Motlem. Zde jsme položili květiny k Památníku dětských obětí války, který vytvořili manželé sochaři prof. Marie Uchytilová a J.V. Hampl. Dále jsme měli tu čest, do Růžového sadu přátelství a míru darovat a zasadit českou světovou růži rytíře Josefa Havla, za vzácné účasti ředitelky Památníku Mgr. Martiny Lehmannové a Jana Petránka ml..

K tomuto slavnostnímu aktu přispěla také děcka svým růžovým zpíváním.

Následovalo vzácné pozvání na vernisáž "Památné hrušně", výstavy uměleckých děl, která vytvořili a věnovali mimo jiných, také žačky Emila Filly, Alena Antonová, Daniela Benešová a Jitka Válová, je mi ctí vystavovat spolu s takovými osobnostmi. Za tuto záslužnou a nesmírnou práci všechna čest panu Antonínu Nešporovi a jeho týmu.

S úctou

Karel Huněk