Tisková zpráva - Setkání Pátečníků v Lánech

18.03.2019

Tisková zpráva - Setkání Pátečníků v Lánech


Setkání Pátečníků se konalo 20. 10. 2018 v Lánech. Započalo tradičním pokládáním kytic k hrobce rodiny Masarykovy. Tento slavnostní akt zahájila RNDr. Ruth Hálová spolu s Ing. Jiřičkou, který na housle zahrál oblíbené písně TGM. Čestnou stráž drželi členové Klubu výsadkových veteránů Jana Janků z Písku, pod velením Bořivoje Herzoga. Cestou k Muzeu TGM se skupina pátečníků zastavila u domku Alice Masarykové, který darovala r. 1928 Červenému kříži. Na její počest zde dříve zasadili jihočeské, světové růže naši rytíři, Josef Havel, RNDr. Ruth Hálová, akad. malíř Karel Pokorný, prof. Jan Pirk a další.  

  Druhé zastavení se konalo u naší památné, jihočeské Vlčické lípy před Muzeem, kterou jsme na počest TGM vysadili spolu s rytířem Zdeňkem Mahlerem v roce 2006.
  Setkání v Muzeu TGM zahájil Karel Huněk, přivítal vzácné Pátečníky a požádal Prof. Václava Lišku, následovníka Františka Palackého a dalších osobností, předsedu spolku Svatobor, jehož čestným členem byl také TGM, o slavnostní úvod. Vážený rytíř připomněl nejen 100. výročí vzniku Československa a zásluhy TGM, ale také nezastupitelnou úlohu význačného českého krále Jiříka z Poděbrad. Dále zde představil a pokřtil knihu "Jiří z Poděbrad, král český", kterou vydal spolu s Petrem Černojem.
  Následovalo vzácné pozvání rytíře, sinologa, badatele, muzejníka PhDr. Jiřího Šímy, který připravil v rámci aktivit svého muzea komentovanou vycházku kolem Štemberských pramenů, k restaurované Masarykově studánce. Další knihu svých artefaktů představila renomovaná akademická malířka Renata Kaiserová.
  Setkání pokračovalo koncertem violoncellisty České filharmonie rytíře Jiřího Sládečka, který se svém virtuosním vystoupení připomněl nejen náročné dílo Viktora Kalabise, ale také odkaz národní umělkyně prof. Zuzany Růžičkové.
  Další knihu ke křtu, "Českou knihu rekordů“, která byla vydána k 100. výročí, přivezl z Pelhřimova, Muzea rekordů pan Luboš Rafaj, který představil činnost a aktivity muzea. Také si přijel a následně odvezl zde vystavený, rekordní artefakt Karla Huňka - Medaili k 100. výročí vzniku Československa, s tím, že bude slavnostně vystavena 28. října 2018 v Pelhřimovském muzeu a zapsána do České knihy rekordů v kategorii- Národní hrdosti: galerii superlativů a prvenství.
  Na prosbu Karla Huňka byly všechny představené knihy křtěny poezií v excelentním podání váženého Václava Fikrleho.
  Setkání provázely vystavené umělecké skvosty, sochy, z atelierů architektky Marie Jiřičkové a akad. malířky Renaty Kaiserové a objekty Karla Huňka.
Tímto bych chtěl poděkovat zaměstnancům Muzea TGM za příkladnou péči a vzácným Pátečníkům, kteří spolu s "Wintonovým dítětem" rytířkou Ruth Hálovou, vážili stovky kilometrů, aby uctili odkaz zakladatelů společného Československého státu, včele s TGM.
  Mezi osobnostmi poprvé chyběl vzácný Pátečník akad. malíř Karel Pokorný, který se svým dílem zapsal do dějin umění. Své obrazy vystavoval v Paříži, Berlíně, Londýně, Kobe a dalších vzácných městech. Jeho práce působí radost v mnoha sbírkách po celé Evropě i v USA. Čest jeho památce.

V Kladně dne 11.3. 2019

Karel Huněk