Tisková zpráva - Zahrada Vysočiny

25.08.2018

Tisková zpráva - Zahrada Vysočiny

Tisková zpráva  - Zastavení světové - žirovnické

14.7. - 16. 7. 2018 se konala 55. mezinárodní výstava "Zahrada Vysočiny", kterou pořádal náš vzácný rytíř MUDr. Josef Kříž spolu se svými blízkými a spolupracovníky se ZO ČZS tradičně na Žirovnickém zámku a špejcharu, který doslova rozkvetl nádhernými aranžemi lilií a denivek ve všech komnatách.

Podzemní prostory zase rozzářily světově proslulé růže rodiny Havlových z Hlavňova. Padly zde zajisté světové rekordy nejen v kráse a dokonalosti provedení, ale také v počtu vystavených druhů lilií (360) a denivek (90). Fascinující byly aranže květin v barvě trikolory v průčelí slavnostního vstupního sálu věnované 100. výročí vzniku samostatného Československého státu. Dále následovala důstojná instalace fotografií z doby vzniku Čs. státu a také 55-ti leté historie ZO ČZS. Atmosféru této expozice v klenbách zámku umocnila píseň Teče voda teče v podání Jany Klárky Čermákové. Dostalo se nám nejen vzácného přivítání, ale také průvodcovství rytířem MUDr. Josefem Křížem, kterému a všem, kteří vytvořili tuto výstavu děkujeme a přejeme pevné zdraví.