Vzácné setkání ve Šlovicích

17.08.2018

Vzácné setkání ve Šlovicích

Zde se nám dostalo té cti, zúčastnit se a také skromně podílet na oslavě 100. výročí prvního mlýna na elektrický pohon v Rakousko-Uhersku, ve Slabcích na Berounce kde naše malá země velmi významně posunula světovou civilizaci v oblasti elektrifikace a také připomenout 10. výročí elektroskanzenu  osvíceného inženýra Petra Čecha.

Slavnostního zahájení se ujal spolu s představiteli vědy, kultury a státu ing. Petr Čech, který seznámil přítomné s historií mlýna a svého berounského rodu, jehož kořeny vedou k rodu spisovatele Otty Pavla. Ve svém projevu vyjádřil hrdost nejen nad technickou vyspělostí předků, ale také nad 100. výročím vzniku samostatného Československého státu.
Tímto zahájil veletrh pozitivní energie a štědrosti. K tomuto přispěl Karel Huněk výstavou svých prací, premiérově zde vystavoval artefakt věnovaný TGM a další své dílo s názvem Klikař pozitivní energie, daroval Ing. Čechovi a pasoval jej na rytíře pozitivní energie. Následoval další slavnostní akt, kdy K. H. jménem Řádu duševních rytířů modré růže povýšil na rytíře a krále rybářů mistra světa v rybolovu, Jakuba Vágnera. Hudebního doprovodu se zhostila s odvahou Klárka Jana Čermáková. Dále následoval bohatý program - 80.výročí narození prince Albrechta Croie. Návštěva výstavy o rodu Kolbenů, setkání profesorů, elektrárníků, hudební vystoupení a další.