Tisková zpráva - 10. Slavnostní setkání osobností u T.G.M. ke dni vzniku samostatného Československého státu – Pátečníci 2014 v Lánech

01.12.2014

Tisková zpráva - 10. Slavnostní setkání osobností u T.G.M. ke dni vzniku samostatného Československého státu – Pátečníci 2014 v Lánech

Tradiční setkání osobností proběhlo v duchu nadčasového poselství rytířů Sira Nicolase Wintona, Prof. Karla Lewita, legionářů Stanislava Kadlece, Josefa Procházky a jejich druhů, kteří jsou a byli vzorem rytířského ethosu, ke kterému patří ochrana slabších, čest, věrnost a statečnost.  Za laskavé pozornosti České televize a Českého rozhlasu položili již tradičně Pátečníci květiny na hrob rodiny Masarykových. V Muzeu TGM vítali příchozí lidovou písničkou děti z Labyrintu pod vedením Jaroslava Černuckého.

Setkání osobností zahájil Karel Huněk, který přivítal přítomné a vzácnou členku Společnosti za pozitivní přístup k životu, jihočešku RNDr. Ruth Hálovou, která byla vyjímečným hostem nejen zde v Lánech, ale také na 105. narozeninách Sira Nicolase Wintona a na Pražském hradě. Spolu s Ing. Zdeňkem Tulisem přivezli fascinující poselství Sira Nicolase Wintona umocněné promítáním nepublikovaných filmových záběrů ze života této statečné skromné osobnosti. 

Dále také Karel Huněk připomněl odkaz rytíře Prof. Karla Lewita, nejen renomovaného lékaře, ale také statečného dobrovolníka, který před 70-ti lety bojoval v Anglii a u Dankerque a do svých 96 let aktivně pracoval. Při této příležitosti proběhla slavností nobilitace RNDr. Ruth Hálové, Prof. Jany Dostálové a doc.Dr.Ing. Václava Lišky do Řádu duševních rytířů modré růže. Erby předal rytíř a akademický architekt Miloslav Čejka a Karel Huněk.

Rytíř RNDr. Bohumil Chochola obdržel vyznamenání Řádu – růži Nette Ingeborg, která spolu se svým šlechtitelem, rytířem Josefem Havlem zvítězila ve světové soutěži růží v Římě v roce 1995.

100-té výročí vzniku Československých legií připomněl sinolog a badatel PhDr. Jiří Šíma Dr.Sc. Dále předseda Spolku Svatobor doc.Dr.Ing. Václav Liška předal Karlu Huňkovi za jeho činnost čestnou medaili Jiřího z Poděbrad (jeden ze 40-ti exemplářů).

Také zde proběhla premiéra – výstava nezveřejněné korespondence rodinných legionářů, výstava knih členů Společnosti za pozitivní přístup k životu – Prof. Zuzany Růžičkové, Ing. Miloslava Zikmunda, Jindřicha Vydry, Dr. Zdeňka Mahlera, doc. Jiřího Všetečky, Prof. Tomáše Durdíka, Karla Huňka a Kláry Čermákové, Jana Juny, Lenky Řezáčové a také výstava heraldiky a výtvarných prací Jany Klárky Čermákové. U TGM představil premiérově Karel Huněk artefakt, který vytvořil na počest našich legionářů. Přesně na den před 152 lety se narodil rytíř Emil Kolben, podnikatel, elektrotechnik, velký Čech, za kterým vážil cestu z Ameriky do Prahy i Tomáš Alva Edison.

Závěrem si dovoluji poděkovat všem, kteří vážili cestu do Masarykových Lán z Českých Budějovic, Písku, Jindřichova Hradce, Prahy, Kladna atd. a podpořili 10. setkání Pátečníků. Poděkování též patří všem pracovníkům Muzea TGM.