Tisková zpráva – Výstava 3 plus 2 z Facebooku v Muzeu TGM Lány

25.11.2014

Tisková zpráva – Výstava 3 plus 2 z Facebooku v Muzeu TGM Lány

Podzimní večer v Masarykových Lánech projasnila vernisáž společné výstavy obrazů Anny Škopkové Čejkové, fotografií Jiřího Všetečky, Štěpána Raka, Veroniky Vaškové, Eugena Kukly a Miloslava Čejky. Celé toto zdařilé dílo fotografa, pedagoga, rytíře Řádu duševních rytířů modré růže architekta Miloslava Čejky zarámovala do krásna moudrá slova mistra fotomagie, chodce nejen pražského, rytíře doc. Jiřího Všetečky a pohladily štěpánorakovské tóny. Ke zdařilému setkání výtvarníků přispěl Karel Huněk, který pro tuto vernisáž vytvořil artefakt anděla k poctě Karlu Krylovi. Při zhotovování této sochy se symbolicky a mysticky zlomilo jedno křídlo. Artefakt doplnily ještě andělské obrázky z lásky Klárky Čermákové. Vernisáž se konala za laskavé záštity ředitelky Muzea v Rakovníku Magdaleny Mikeskové a obětavé spolupráce vedoucí Muzea TGM Barbory Bednářové Šafránkové a kolektivu.