Setkání osobností v Praze

05.04.2012

Dne 2.4. 2012 se konalo Setkání Osobností v Praze s programem – Příprava 12. kulturní sezóny v jižních Čechách, ve Zlíně, na Berounce a v Lánech. Přítomni PhDr. Stanislav Peleška, doc. Jiří Všetečka, renomovaný moderátor Eduard Hrubeš, PhDr. Stanislav Hošťálek, Karel Huněk a další. Omluveni Prof. Zuzana Růžičková, Jiří Sládeček z České filharmonie, Luboš Fait z Harmonia Mozertiana Pragensis, Prof. Jana Dostálová z VŠCHT a akademický malíř Karel Pokorný.

  • Příprava koncertu v jižních Čechách na počest 500 letům českého entusiasmu (150 let zanícení Spolku Svatobor + 150 let zápalu Sokolů + 100 let nadšení skautů + 90 let romantismu trempů + 10 let invence a fortelu Společenstva uměleckých kovářů a zámečníků a podkovářů Čech Moravy a Slezska).
  • Příprava výstav, přednášek a prezentace knih na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.
  • Cesta od Rozvědčíka na elektroskanzen Čechův mlýn – zajištění části programu k výročí narození Emila Kolbena
  • Pátečníci 2012 v Masarykových Lánech