15. slavnostní setkání osobností, Pátečníků - česká světová premiéra v Lánech

21.11.2022

15. slavnostní setkání osobností, Pátečníků - česká světová premiéra v Lánech

Setkání se konalo 22.10.2022 v Muzeu TGM. v Lánech k připomenutí samostatného Československého státu a poctě jeho tvůrců  v čele s T.G.Masarykem.

Účastníci se setkali u hrobky rodiny Masaryků, zde položili kytici světových růží vyšlechtěných rytířem Josefem Havlem.

Slavnostní akt umocnily oblíbené písně TGM ve flétnovém podání Jany Kláry Čermákové. Následovalo krátké zastavení u "naší" památné lípy.

 

V sále Muzea TGM Karel Huněk po patnácté zahájil setkání. Přivítal přítomné a v úvodu vzpomněl na hrdiny, kvádry českého státu, řídícího učitele Vařílka z Vratěnína (na jeho počest jsme zasadili sesterskou památnou lípu s lánskou) a Jana Kefera. Spolu s badatelem orientalistou Ph.Dr.Jiřím Šímou DrSc.povýšil Karel Huněk hrdinu, hudebníka, překladatele, knihovníka Národního muzea, vlastence, Ph.Dr.Jana Kefera in memoriam, umučeného roku 1941 v koncentračním táboře Flossenbügu na rytíře ducha.

Následovala česká světová premiéra koncertu věnovaného tvorbě a osobnostem Karlu Hašlerovi a Rudolfu Pellarovi. S úvodem si nezadalo ani renomé účinkujících. Průvodní slovo a zpěv Zora Jehličková em. solistka Opery ND, Státní opery v Praze, Komické státní opery v Drážďanech, Semperopery v Berlíně, dále vystupovala v Edingurgu, milánské La Scale, v Římě, Paříži a dalších význačných místech. Zpěv, klávesy a hudební tvorba Jan Pellar, pedagog, zpěvák, autor (vnuk Rudolfa Pellara).

Po nádherném vystoupení věnoval Karel Huněk paní Zoře Jehličkové svůj artefakt "Rusalku - Vltavu", který prezentoval na výstavách ve Zlíně, Kongresovém centru a Domě Pánů z Kunštátu v Praze. Tento navždy připomíná odkaz TGM, který i v návalu práce při zrodu Československého státu, nezapomněl na jeho renomé, prosperitu a zajistil dva přímořské přístavy, kde pod Československou vlajkou se plavila postupně téměř padesátka zaoceánských obchodních lodí.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem účinkujícím za excelentní výkon a nezištnou obětavost. Všem účastníkům setkání, ač z Budějovic, Písku, či blízkého okolí, že nezapomínají, Rudolfu Novákovi za dokumentaci, rodině, která připravila škvarky našich legionářů, perník, květiny, grafiku a v neposlední řadě pracovnicím Muzea za příkladnou péči.

Lány byly, jsou a zůstanou světové.

S úctou,
Karel Huněk