Výstava roku 2020 - Pocta Jiřímu z Poděbrad

05.06.2020

Výstava roku 2020 - Pocta Jiřímu z Poděbrad

Výstava roku 2020 Soch, objektů pozitivní energie Karla Huňka a obrázků z lásky Jany Kláry Čermákové věnovaná k poctě a 600.výročí narození Českého krále Jiřího z Poděbrad

Fotografie z výstavy

Dne 2.6.2020 v 15.30 zvon Mistr Jan z věže Betlémské kaple svým zvoněním zahájil výstavu soch, objektů, věnovanou Českému králi a spolu se svým donátorem, Ing. Bohuslavem Lukavcem, přivítal přítomné.
Následně PhDr.Ladislav Langr vyzdvihl význam osobnosti českého panovníka, sjednocující, ekonomický, mírotvorný, nejen pro náš národ, ale také pro Evropu. Pro umocnění slavnostního dojmu zazpívala e.solistka opery ND Zora Jehličková a to přímo na místě, kde před kaplí byl roku 2014 Michalem Otrubou, spolu s Ing.B.Lukavcem a dalšími patrioty, odlit betlémský zvon. Po doznění slavnostního aktu se přítomní odebrali shlédnout výstavu přímo do místa, kde osvícený vladař pobýval, Paláce pánů a Kunštátu a Poděbrad.
Zde doc.Dr.Ing. Václav Liška slavnostně a s láskou uvedl do života svou "otcovskou" knihu "Jiří z Kunštátu a na Poděbradech".Výtisk věnoval autorovi výstavy a setkání, Karlu Huňkovi, jehož výstavu zahájil Ing.Josef Vaněk, ředitel Muzea rekordů Pelhřimov.
Dále "z Čech, až na konec světa", např.27x do Japonska s Českou filharmonií cestoval a vznešenými tóny nás častoval violoncellista Jiří Sládeček.
Svou výstavu Obrázky z lásky, zpíváním uvedla Jana Klárka Čermáková, obrázek přivezly také děti z Pelhřimova.
Ve vzácných románských prostorách je také premiéra artefaktu "Zlonické zvony", k poctě Antonína Dvořáka, úvodní část cyklu Čs. zaoceánské lodě - imaginace, mimo jiné medaile ověnčená českým rekordem, Kanár a ....
Tímto si dovoluji poděkovat vzácným protagonistům, příznivcům, kteří vážili cestu z Jindřichova Hradce, Ćeských Budějovic, Písku, Rakovníka, Dolní Cerekve, Pelhřimova, Kladna, Vinařic, Prahy ....a také v neposlední řadě za vlídné přijetí posádkou Kunštátu.