Přírodní expozice

Přírodní krajinná expozice

Muzeum se nachází v geomorfologické oblasti jihočeské pánve, v přírodním parku Česká Kanada, který nabízí nepřeberná přírodní bohatství:

Vlčický památný strom lípa - svědek bitvy nad Jindřichovým Hradcem a hrdinství amerických letců na sklonku 2. světové války (24.8. 1944)

Rodokmen památné jihočeské Vlčické lípy

Jihočeská Vlčická lípa je přímým potomkem starého stromu, který stál na památném místě poblíž kapličky ve Vlčicích a byl 24.8. 1944 na sklonku druhé světové války svědkem letecké bitvy nad Jindřichovým Hradcem. Do jejího stínu dopadl bombardér Liberátor 15. letecké armády USA, sestřelený německými stíhačkami. V troskách letounu zůstalo 9 letců - obránců demokracie. Lípy z tohoto památného místa sázíme na počest a památku těchto padlých hrdinů, připomínku a varování pro další generace. Z těchto stromků chceme vysázet alej za demokracii. Zatím jsme stačili zasadit lípy podél naší stezky „Napříč Českou Kanadou“, u božích muk, kapliček v Jindřiši a Vlčičích, na počest tvůrců úzkokolejné dráhy v České Kanadě, Jarmily Novotné v Litni, Emy Destinnové u jejího památníku na Nové řece, T.G. Masaryka v Lánech, lidové písničky v Tuchlovicích, folklóru v Doudlebech a české státnosti u Krvavého rybníka. Tuto rodící se alej doplňují růže Nette Ingeborg (tato spolu se svým šlechtitelem Josefem Havlem zvítězila v roce 1995 na světové soutěži růží v Římě), s cílem aby na této zemi kvetly místo blbosti růže.Kmotry sázených lip a růží byli význačné osobnosti světové vědy a kultury, např. Prof. Zdeněk Mahler, Prof. Zuzana Růžičková, Prof. Šaroun, PhDr. Stanislav Hošťálek a další.
 • Jabloň Rubín sázená ke 100 výročí narození jejího šlechtitele Ing. Loudy
 • Rozárium – genofond jihočeských růží světově proslulého šlechtitele Josefa Havla
 • Porta do světa biotopů
 • rybniční turistika – 90 rybníků rožmberské soustavy v okruhu 4 km od Vlčického dvorce – Hastrmanská stezka
 • dětská naučná stezička – za vlčickými žábami v areálu návštěvnického centra a muzea
 • expozice – revitalizovaný rybník za účelem podpory a prezentace biodiverzity a zadržování vody při průtržích mračen
 • čtvrtohorní turistika – za magickými kameny (čertovy kameny, kamenní mužíčci, viklan s 13 miskami, hledání trilobitů apod.)
 • za přírodními památkami – do jalovcového světa – ojedinělá lokalita jalovce obecného
 • za evropskou raritou – čtvrtohorních rašelinných sedimentů, na kterých rostou vzácné zbytky květeny doby ledové
 • za významnou křižovatkou vodních cest hlavního evropského rozvodí, kde voda směřuje jak do Severního, tak do Černého moře
 • návštěva ptačího království
 • cesta houbovým rájem, např.mezi kopci Trkal a Kníže, lze až do listopadu najít rozmanité množství hub
 • za rájem motýlů ( v něm bylo pozorováno 250 druhů nočních motýlů)
 • zimní běžkobraní romantickými samotami okolo žulových kamenů na Landštejn
 • babiččina zahrádka – bylinky a jihočeské květiny
 • dědečkův „betlém“ ovce, kozy, slepice - připravuje se