Expozice - vlčické kulturní dědictví

Expozice Vlčické kulturní dědictví zahrnuje:

  • středověkou keramiku – střepy nalezené v areálu muzea 
  • řemeslné nářadí, kovářské náčiní, kování a další
  • "českokanadské sáně", hospodářské stroje a zařízení – zřizuje se
  • historickou kuchyni, chlebovou pec, vybavení, bandy, bandičky, nádoby na pole i do kuchyně