Aktivity a tiskové zprávy

Vzácné setkání ve Šlovicích

Zde se nám dostalo té cti, zúčastnit se a také skromně podílet na oslavě 100. výročí prvního mlýna na elektrický pohon v Rakousko-Uhersku, ve Slabcích na Berounce kde naše malá země velmi významně posunula světovou civilizaci v oblasti elektrifikace a také připomenout 10. výročí elektroskanzenu  osvíceného inženýra Petra Čecha.

Tisková zpráva  Hudební setkávání v Jindřichově Hradci a České Kanadě

Slavnostní koncert se konal v Kunžaku, perle České Kanady, který již dříve hostil naše rytíře sira Nicholase Wintona, Václava Větvičku, žil zde a více jak půl století pozoroval změny na slunci rytíř Ladislav Schmied, tentokrát za námi přijeli význační interpreti, houslista Václav Hudeček, cembalista Martin Hroch, který se také podělil o svůj vzácný nástroj s ozvučnou deskou z roku 1740 s malou Klárkou Čermákovou.

Světový koncert k 100. výročí vzniku samostatného Československého státu Historický Jindřichův Hradec, město pozitivní energie, se opět stalo dne 8.7. 2018 městem světové kultury, díky našim rytířům, kteří připravili setkání osobností – koncert nazvaný „Hezky klasicky česky“ a přizvali do kostela Sv. Jana Křtitele takové osobnosti jako operní pěvkyni Pavlínu Senič, členku Státní opery Praha, operního pěvce Martina Matouška, působícího v Národním divadle, Státní opeře a na zahraničních scénách a klavíristku Národního divadla Šárku Knížetovou, kteří v srdci Jindřichova Hradce započali své zahraniční turné.
Výstava v Koněpruských jeskyních

 Koněpruské jeskyně-výstava roku 2018

 Vernisáž výstavy IMAGINACE KONĚPRUSKÉ, objekty, sochy pozitivní energie Karla Huňka a Obrázky z lásky Jany Klárky Čermákové IV.B.

Setkání osobností v jeskyních započalo odbornou prohlídkou tohoto přírodního klenotu.

Pro slavnostní hudební zahájení výstavy v podzemí bylo zvoleno místo s nejlepší akustikou, kde zahrála J. K. Čermáková vlastní rozvernou písničku, kterou věnovala Koněpruským jeskyním.

Slavnostního zahájení výstavy, které se dostalo té cti, že autor mohl svá díla vytvořená pro Koněpruské jeskyně, instalovat v jedné z nejkrásnějších podzemních prostor, se ujal orientalista, historik, muzejník PhDr. Jiří Šíma.

Tisková zpráva - Zastavení Zlínské na UTB - smutná

Zastavení vzácné a bohužel už neopakovatelné - přivítání vínem, chlebem a solí z rukou rytíře generála Antonína Blahy, za obětavé pomoci páně Andrého, zahájilo 20. jubilejní setkání- Akademický košt slivovice, který se konal za záštity děkana Fakulty technologické doc. Ing. Františka Buňka, Ph.D., proděkana doc. Ing. Romana Čermáka, Ph.D. a pořádajícími-Námořnickou Unií, Formací U.S.D. a Společností pro šíření odkazu Albrechta z Valdštejna.

Z důvodu probíhající rekonstrukce je muzeum dočasně mimo provoz. O jeho opětovném otevření Vás budeme informovat na našich stránkách.

Děkujeme za pochopení.

<< <  Stránka 3 z 10  > >>