Expozice dětských výtvarných prací

Galerie osobností má stálou expozici dětských výtvarných prací - „Obrázky z lásky“ Jany Kláry Čermákové. Tato inspiruje děti a mládež k vlastní tvorbě, kterou podporujeme tím, že zde mohou zdarma vystavovat svá díla. Také se zde pořádají setkání mladých, i malých výtvarníků a workshopy. V roce 2014 dali takovýmto setkáváním punc přítomnost akademického malíře a sochaře Jindřicha Vydry, akademického malíře Karla Pokorného a malíře Jiřího Karase.